Notes


HomeHome    SearchSearch    PrintPrint    Login - User: anonymousLogin    Add BookmarkAdd Bookmark

Tree:  

Matches 1 to 50 of 3247

      1 2 3 4 5 ... 65» Next»

   Notes   Linked to 
1 "Antonette: Hun blev måske senere gift med svogeren til førnævnte V. F. Orning." Family: F315
 
2 "De fik flere børn, men disse kaldte sig SELMER, se Selmers stamtavle s. 49." Family: F488
 
3 "Der blev opretttet et reciprokt testamente af 26/8 1780, blev konfirmeret 1783 d. 8/8." Family: F486
 
4 "Der hersker megen uoverensstemmelse i angivelsen af børnenes antal. Gravskriften kender kun 7 børn, hvoraf 2 var døde før forældrene; af de 5 overlevende skulle der være 1 søn og 4 døttre; må dog være fejlagtig da mindst 3 sønner og 4 døttre overlevede forældrene; lægger man hertil de 2, som skal være døde før forældrene, er der imidlertid endnu 5 tilbage, om hvem man intet ved, og som kanske derfor burde udgå af stamtavlen; særlig gælder dette de under X. 7-10 opførte 4 børn som vel neppe alle kan være fødte mellem Helene Sofie Kaas f. 1682 og Henrik Bjelke Kaas f. 1686. Birgitte Helvig Kaas X7 og Beate Helvig Kaas X14, er vel samme person. Børnenes rækkefølge er også meget usikker. Jens Jørgen Kaas X12 må således vel være af de ældste børn (muligvis med X2), da han ved sin død 1704 allerede var kaptajn i garden, og således neppe kan være født efter broderen Henrik Bjelke Kaas, der først 1706 blev løjtnant.
H. M. -K" 
Family: F194
 
5 "Erik Christoffersen (Løvenbalk), der findes ingen beskrivelser om E.C. i samtidige kilder, men traditionen støttes af våbenet en blå løve over to blå bjælker i guldfelt. E.C. er den egentlige stamfader til den danske adelsslægt LØVENBALK. Han havde 3 børn: Johan, Margrethe og Niels. E.C. var gift med Gyldenstjerne (til Aagaard) en søster til Niels Pedersen Gyldenstjerne til Aagaard." Family: F880
 
6 "Gjertrud Maria Kaass" i FT1801 for Hafslo som fosterdatter hos Samuel Mandrup Bugge er trolig datter av Gerhard Munthe og Inger Marie Hanning, som ble morløs 6 år gammel. Hun er trolig tatt hånd om av Alida Kaas og ektemannen. Alida døde i 1799. Family: F96
 
7 "Gjertrud Maria Kaass" i FT1801 for Hafslo som fosterdatter hos Samuel Mandrup Bugge er trolig datter av Gerhard Munthe og Inger Marie Hanning, som ble morløs 6 år gammel. Hun er trolig tatt hånd om av Alida Kaas og ektemannen. Alida døde i 1799. Family: F1174
 
8 "Han og hans Hustru levede deres sidste Dage paa Visborggard i Aalborg Amt, hvor deres Portæter endnu findes." Family: F1056
 
9 "Ingen barn" i følge slektsoversikten i Pers.hist. Tidsskr. 1-5 - men en slik konstatering har vist seg feil vedr. andre forhold. Family: F1026
 
10 "Ingen barn." Family: F1333
 
11 "Jens Jørgen Kaas f. 1682 d. ung" i Hartvig Munthe-Kaas' oversikt er fjernet, ettersom Hans Kaas er registrert med flere barn enn han ang. skulle ha, og en sønn ved samme navn allerede er reg. født 1678 og må være født så tidlig for å være kaptein ved sin død 1704. Family: F194
 
12 "Lars Jacob Kaas, der i kirkebogen urigtigt kaldes Lars Jakobsen Kaas, og sidste hustru Else Tønsberg oprettede testamente 22/3-1787 konfirmeret 4/3-1796 og hun som enke yderligere testamente 22/3-1797, konfirmeret 28/4-1797. Det hele bo udgjorde c. 25000 RDl. Skiftet efter hende begyndte 2/7-1798 og sluttede 1799 d. 23/10. De var begge barnløse. Forlods udtages
hendes gave til Kristiania vaisenhus af 1000 Rdlr., imod mandens gave af 1000 Rdlt. til Knud Larsen Kaas' 2 sønner Axel og Knud (Knud Larsen Kaas, høker i Kristiania +1787. Skiftet [må være skiftet etter Knud Larsen Kaas] begyndte i hans gård på hjørnet af Piperviksbjerget og Øvre Voldgade 1787 28.6 og sluttedes 25/1-1788. (beskrivelse af samme år))."

Resten af boet (må menes boet etter Lars Jacob Kaas og Else Tønsberg] tilfaldt: halvdelen konens broderbørn og decendender og den anden halvdel oberstl. Vilhelm Fredrik Ornings 3 dalevende børn: Margrete Orning i ægteskab med ritmester Beichmann i Nes, og madam Lovise Orning i ægteskab med bagermester Johan Schiøberg i Kristiania. Hver af disse arvede c. 3745 Rdlr." 
Family: F487
 
13 "Viet i Huset uden Trolovelse eller Lysning ifølge Bevilling af 22 Jan. s. A." Family: F1118
 
14 (Løvenbalk:)
"I følge et gammelt sagn, hvis rigtighed ikke drages i tvivl, randt der kongeligt blod i denne slægts årer, idet dens stamfader skulle være en søn af kong Christoffer den Anden i en illegitim forbindelse med en jomfru af de gamle Lunge'r. Våbnet, en blå løve gående over to blå bjælker i guld felt og på hjelmen en halv blå løve, kunne også tale for sagnets rigtighed." 
Family: F920
 
15 1. lysning står i Bratsberg kirkes minsiterialbok 23. jan 1803. Family: F1354
 
16 10 barn Family: F1172
 
17 10 barn Family: F1173
 
18 13. januar 1694 er hun fadder i en dåp i Nyborg kirke og omtales i protokollen som "Maren Holck, Captein Smitz". Family: F974
 
19 15 apr 1778 står Friderich Christian Kaas og "..... Juul" oppført i Holmen kirkes dåpsprotokoll som foreldre til "Birgitha Sophia Christiana". Paret står oppført med dette barnet i slektsoversikten i Pers.hist. Tidsskrift 1-5.

Det oppførte etternavnet på moren må være en feiltagelse fra prestens side. Personene som sto faddere avslører at det må ha vært Fridrich Christian Kaas f. 1727 med ektefelle Edele Kaas (sparre) som hadde dette barnet til dåpen. Et barn med samme navn, født 15. mars 1778, er da også registrert under dem.

Det er kun funnet en "Birgitha Sophia Christiana" i dåpsprotokollen omkring dette året. Alle øvrige barn for begge barn er døpt i Holmen kirke.

For øvrig hadde Frid. Chr f. 1725 og Christine Juul et barn, Susanna Birgitte Sophia, til dåpen i Holmen kirke en måned senere. Dette gjør det ytterligere usannsynlig at de kan være foreldrene til førstnevnte. Den "Birgitha Sophia Christiana" som var registrert under dem, strykes derfor. 
Family: F468
 
20 1655 også anslått Family: F278
 
21 1801: Bosatt på Øverbye i Sigdal med en dattersøn, Torsten Halstensen, på 15 og en datterdatter, Guri Halstensdotter, på 20 (Samme alder (!) som registrerte datterdatter Ellen Marie Halstensdatter. Family: F626
 
22 1865; Bosatt i Østre gade 11 i Christiania.
1875-ca 1890: Bosatt i Josefines gate 33. 
Family: F341
 
23 2 barns dåp scannet. Family: F1031
 
24 2 døtre i dette ekteskapet. Niels Alstrup hadde 4 døtre i sitt senere ekteskap med Ulrikke Blach. Family: F111
 
25 2 sønner. Family: F1178
 
26 2. søndag i advent 1696 står hun fadder for et barn i Humble kirke, og ble da omtalt som "Fru Sopha Kaas Velbr. Rudbech Gagges til Skovsgaard." Hun må altså ha blitt gift før dette, sannsynligvis tidligere i 1696 da hun var 18 år. Family: F479
 
27 22 juni 1798 i følge slektsoversikten i Pers.hist. tidsskr. 1-5. 22. juni 1797 i DAA 1917. Nøyere kontroll avslører at vielsen skjedde 22. juli 1797. Family: F1045
 
28 25. mai 1705 fikk Knud Giedde og Lene Katrine Kaas bevilling på at den lengstlevende kunne sitte i uskiftet bo så lenge vedkommende forble ugift. (Jyske Registre 22.312 nr 61 - utydelig) Family: F209
 
29 3 barn, ektemannen gift påny i 1655. Family: F221
 
30 4 barn Family: F87
 
31 4 barn Family: F89
 
32 4 barn. Family: F1171
 
33 5 barn - ett av dem døpt 29 desember 1793 i Hjemeland, Rogaland fikk fornavnet Kistine (Christine) Kaas oppkalt etter
sin mormor Christine Kaas.  
Family: F90
 
34 5 barn. Family: F1174
 
35 5 barn. Family: F1175
 
36 6 barn Family: F1170
 
37 6 barn. Family: F1176
 
38 A. Thiset mener at "Jens Ovesen var sikkert Broder til Hr. Ove Ovesen af Silkeborg, som oftere nævnes i Ældste Arkiv-Kegistraturer, hvor han paa Grund af sit Vaaben, den tretindede Muur, henregnes til Familien Daa. Hr. Ove Ovesen tillægges Navnet lange Hr. Ove ligesom Jens Ovesen almindelig kaldes lange Jens. Han var gift første Gang med Else Jensdatter Udsøn, anden Gang med Fru Thore Muus, Enke efter Hr. Laurids Hvas. Af Iste Ægteskab var en Datter, som døde ung." Family: F9
 
39 Aalborg Bispearkiv - "Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer samt eftergivelse af lejermålsbøder m.v. 1669-1779":

Seddel nr. 139
Lille seddel:
"Børn: [Bev. eller Bevill.?] for Capitain Johan Jørgen Schmidt og Jomfru Anne Cathrine Kaas paa ægteskab i forbuden leed. 1712. 3 Rdr."

Kilde: kkermit.dk med henv. til Landsarkivet Viborg)
 
Family: F128
 
40 Agate Rodsteen Banner var kusine av Anne Vind von der Kuhla gift i 2. ekteskap med Henrik Bielke Kaas (mur), fetter av hennes ektemann Hans Jørgensen Kaas.
Hun var også kusine av Mette Sørensdatter Matthisen gift i 2. ekteskap med Ulrik Kaas (f. 1677), broren til hennes ektemann Hans.
Niels Kaas, som var gift med Mette og Agathes tante, Anna Margrethe Banner, var fetter av Hans og Ulriks far.
Niels bror Rudbek, var gift med Jytte Banner. Hun var kusine av Agates far Tim Banner, av Annes mor Sophie Amalie Banner og Mettes mor Maren Nielsdatter Banner. 
Family: F295
 
41 Agnes var barn av markgreve Johann 1. von Brandenburg som holdt hennes fremtidige mann Erik 5. og hans mor i fangenskap mellom 1261 og 1264. Han var da mellom 12 og 15 år - Agnes mellom 4 og 7 år.  Family: F921
 
42 Anne Emmiksen skrev seg til Gelskov i 1553. Family: F46
 
43 Anno 1627 drog fru Anna Hundermark til Dannemark med sin Datter Jomfru Berte.
I anm. 46 nævnes 2 døtre Birgitte og Sofie, som døde unge eller i det mindste ugifte.
(Norske samlinger II p. 502)

"Anno 1619 blev velb. Frants Kaas Datter Jomfru .... fød og døde strax derefter i samme maaned"
(Personalhistorisk. indsskr. II p. 170). 
Family: F220
 
44 Antakelig ble nok også søsteren Margrethe adoptert. Family: F812
 
45 Antas å ha vært barnløse ettersom Thomes Jensen ble eier av Damsgaard. Family: F1009
 
46 Antas å være Volquard Brodersen Riisbrichs foreldre i flg. Personalhistorisk tidsskrift. Family: F728
 
47 Antatt utifra datterens dåpsdato. Family: F535
 
48 Antonette var datterdatter av Anna Catharina Hadeln, søster til Anna Dorothe Hadeln, som var moren til Hans Eilert Kaas. Family: F315
 
49 Barn:
Finn Hartvig Munthe-Kaas Olsen
Gunda Agnethe Olsen
Elise Kathinka Olsen Hjermann
Audun Hjermann
Perla Dorothea Friis Olsen
Anna Sylvia Hjermann Olsen
Elise Kathinka Olsen
Olaf Ahasverus Munthe-Kaas Hjermann
http://home.online.no/~lei-ege/2248.html
 
Family: F407
 
50 Barna er utledet av erstatningsbrevet vedr. Albert Skeels drap på Niels Juul. Family: F983
 

      1 2 3 4 5 ... 65» Next»